Důležitá informace pro zákazníky Recyklačního závodu a kompostárny

Aktuality

Všem zákazníkům oznamujeme, že od 7.4.2020 je recyklační závod RESTA a kompostárna přístupná i pro soukromé osoby.

Nadále je však nutné dodržovat nošení ochranných pomůcek pro zakrytí úst a nosu a při platbě hotovosti upřednostňujeme i ochranné rukavice. Dále je nutné dodržovat min. 2 metrové odstupy od ostatních zákazníků. Při příjezdu do areálu recyklačního závodu je nutné zůstat ve vozidle a volat na mobilní telefon 606 795 795, na tomto telefonním čísle obdržíte veškeré instrukce jak dále postupovat.

Děkujeme za pochopení a respektování výše uvedeného.