RESTA OS9 1050x1000

Semimobilní drticí jednotka RESTA OS9 1050x1000

Hlavní fotka
 
1
2
3
4
5
6
7
8

Zpracovává
  • stavební suť
  • živičné kry
  • beton, železobeton
  • kamenivo do pevnosti v tlaku 200 MPa (v závislosti na vstupní kusovitosti)

Parametry
drtič: horizontální odrazový OD 1050x1000
vstup: stavební suť, živičné kry, železobeton, beton max. 800 mm prostorová úhlopříčka, kamenivo do 400 mm prostorová úhlopříčka
výstup: od 0 - 32 mm do 0 - 80 mm (dle velikosti nastavené štěrbiny drtiče a velikosti vstupní frakce)
výkon: 80 - 150 t/h (dle druhu a velikosti drceného materiálu)
hmotnost: 23 t
Výhody
  • vysoký výkon, velký stupeň zdrobnění
  • vynikající tvarový index
  • snadná výměna drticích elementů
  • možnost použití keramických lišt  pro dlouhodobou životnost
  • nenáročná obsluha a údržba