RESTA VS1 2100

Semimobilní drticí jednotka RESTA VS1 2100

Hlavní fotka
 
1

Zpracovává
  • štěrky, štěrkopísky
  • přírodní kamenivo

Parametry
drtič: vertikální odrazový MI 2100
vstup: 0 - 90 mm
výstup: 0 - 22 mm, 0 - 45 mm (v závislosti na typu materiálu a otáčkách drtiče)
výkon: 110 - 200 t/h dle instalovaného pohonu
hmotnost: 21 t
Výhody
  • vysoký výkon
  • možnost změny zrnitostní křivky výstupního materiálu změnou otáček drtiče
  • vynikající kubicita nezávislá na výkonu jednotky a skladbě vstupního materiálu
  • flexibilní nasazení díky širokému spektru drticích komponentů
  • vysoký stupeň zdrobnění
  • snadná a rychlá výměna drticích elementů
  • minimalizace prašnosti díky tlumící komoře
  • kompatibilita s mobilními primárními drticími jednotkami RESTA