Resta

recyklace

Recyklace
zpracování kameniva
demolice

Firma RESTA s.r.o. nabízí zpracování stavebních odpadů, přírodního kameniva, písků, štěrků a drážního výzisku   jako   službu. Naše   firma   je   zakládajícím    členem    ARSM - Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR. Podle požadavku zákazníka jsme schopni zpracovat materiál drcením a tříděním, nebo jejich kombinací. Recyklaci provádíme pomocí mobilních drticích a třídicích jednotek vlastní výroby, a proto můžeme pružně reagovat na jakékoliv vzniklé problémy. Mobilní drticí jednotky provozujeme s drtiči odrazovými a čelisťovými, mobilní třídicí jednotky jsou dvousítné s výstupem až čtyř frakcí.

Recyklovat je možné většinu odpadů z demolic budov, vozovek nebo jiných objektů. Vzniklý recyklát - drtě různých frakcí - jsou plnohodnotnou náhradou přírodních materiálů. Recyklace přináší úsporu nákladů na přepravu a ukládání odpadů, nákladů na nákup přírodního kameniva, napomáhá ke snižování zátěže řízených skládek a šetří přírodní zdroje.

Kromě recyklace stavebních odpadů zpracováváme přírodní kamenivo, písky a štěrky. Na základě osvědčení  SŽDC - Správy železniční dopravní cesty je naše firma oprávněna také k recyklaci kameniva kolejového lože, tzv. drážního výzisku.

Vedle mobilních drtičů a třídičů pronajímáme veškerou pomocnou mechanizaci, jako kolová rypadla s bouracím kladivem, čelní kolové nakladače apod. Přepravu zařízení a mechanizace zajišťujeme vlastním tahačem s podvalníkem.

Demolice provádíme včetně ručních prací s finálním zpracováním stavební suti. Vzhledem k rozsáhlému strojovému parku jsme schopni nabídnout optimální technologii pro zakázky od stovek do desítek tisíc tun na celém území ČR, SR a zemí Evropské unie.