Resta
RZ 1.jpg

recyklační závod

Recyklační závod Olomouc - Holice, lokalita Nový Dvůr

Recyklační závod na zpracování stavebních odpadů se nachází v Olomouci - Holici, lokalita Nový Dvůr. Recyklační závod je sjezdem napojen na místní komunikaci vedoucí z křižovatky ulic Keplerova a Šlechtitelů na Nový Dvůr (GPS: 49°33´36,74´´N 17°16´ 31,78´´E). Recyklační závod slouží ke zpracování stavebních a demoličních odpadů vzniklých při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách a odstraňování staveb. 

Stavební odpad je zpracováván separací cizorodých částic, drcením a tříděním na požadované frakce. Ze stavebního odpadu tak vzniká recyklát (výrobek), který je zpětně využíván ve stavební výrobě jako plnohodnotná náhrada přírodních materiálů. Recykláty odpovídají OTP ARSM 01/2001 a dalším normám platným pro stavebnictví. Kvalita recyklátů je minimálně dvakrát ročně ověřována rozbory prováděnými v akreditovaných zkušebních laboratořích.

Podmínkou přijetí stavebních a demoličních odpadů na recyklační závod je uzavření řádné smlouvy mezi objednatelem (tj. původcem nebo přepravcem odpadu) a vlastníkem recyklačního závodu (tj. RESTA s.r.o.). Před uzavřením této smlouvy není přijetí odpadu možné. Výjimku činí pouze jednorázový příjem nebo příjem od drobných původců. V tomto případě bude poplatek za uložení inkasován jako okamžitá hotovostní platba.

Před uzavřením smlouvy je objednatel (původce) rovněž povinen specifikovat množství jednotlivých odpadů a tyto odpady zařadit podle druhů a kategorií. Tato specifikace je součástí smlouvy.
Dodavatel odpadu má povinnost předložit informace a doklady o kvalitě odpadu ZPO (Základní popis odpadu).