Resta
Koláž-stav

Stavební činnost

STŘEDISKO STAVEBNÍ VÝROBY

je součástí společnosti RESTA, která působí jako regionální dodavatel stavebních prací v oblasti tzv. malého stavebnictví se zakázkami do 30 mil. Kč. Kvalita prací je postupně zvyšována výběrem pracovníků do stavebních řemesel, kooperací s kvalitními subdodavatelskými firmami a výběrem nejlepších výrobců stavebních hmot.

Produktivitu provádění stavebních prací naše společnost zvyšuje pořízením a používáním moderních stavebních strojů a zařízení a zaváděním nových technologií ve výstavbě. Výhodou našeho stavebního střediska je spolupráce s ostatními středisky společnosti, zejména středisky dopravy, recyklace a demolic. Tato skutečnost skýtá možnost okamžité reakce na požadavky zákazníka, univerzálnost dodávky stavebních prací, kvality a rychlosti výstavby.

Výhodou našeho stavebního střediska je možnost okamžité reakce na požadavky zákazníka, univerzálnost dodávky stavebních prací, kvalita a rychlost výstavby.

Naše moderně vybavené stavební středisko je kdykoliv připraveno k realizaci Vašeho stavebního díla. Naši pracovníci Vám ochotně pomohou se zabezpečením stavby od projektu až po úspěšnou kolaudaci. Mnoho námi realizovaných staveb je naší vizitkou o rychlé a kvalitně odvedené práci.

Pozemní stavitelství

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • rekreační objekty
 • rekonstrukce historických objektů
 • objekty občanské výstavby
 • průmyslové stavby
 • sportovní stavby
 • zateplování staveb

Inženýrské stavitelství

 • kanalizace
 • vodovody
 • zemní práce
 • komunikace
 • zpevněné plochy a parkoviště