Resta

AKTUALITY

Prodej staršího mobilního drtiče OH2 1050x1000

Prodej staršího mobilního drtiče OH2 1050x1000
nic

Nábor nových pracovníků

nic

PROVOZ 2020/2021

nic

Vývojová hala

Projekt řeší vybudování nové výzkumně inovační kapacity ve vlastních prostorách. Realizace projektu bude znamenat rychlejší uvádění nově vyvinutých i inovovaných zařízení do výroby, a tím zvýšení konkurenceschopnosti.
nic

Nabídka výzkumně-inovační kapacity

Nabízíme spolupráci v oblasti vývoje se zaměřením na strojní výrobu. Aktivní činnost výzkumně inovační kapacity chápeme jako vyšší úroveň v poskytování rozšířené nabídky našich odborných služeb. Seznam majetku pořízeného v rámci projektu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Potenciál – Výzva V, projekt „Vývojová hala“, reg. číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016016:
nic