Resta

Mobilní drticí odrazová jednotka

RESTA VH1 2100

Zpracovává:

 • přírodní kamenivo - vápenec
 • pískovec
 • bauxit
 • křemen
 • droba
 • žula
 • gabro, 
 • čedič,
 • štěrkopísek či podobné materiály

Parametry:

 • drtič: vertikální odrazový MI 2100
 • vstup: 0 - 100 mm
 • výstup: 0 - 40 mm (v závislosti na vlastnostech kameniva a obvodové rychlosti)
 • výkon: 90 - 150 t/h (v závislosti na vlastnostech kameniva a obvodové rychlosti)
 • hmotnost: 32 t

Výhody:

vysoký výkon a mobilita
možnost změny zrnitostní křivky výstupního materiálu změnou otáček drtiče
změna otáček drtiče možná mechanicky výměnou řemenice motoru nebo elektricky frekvenčním měničem řídícím motor drtiče
vynikající kubicita nezávislá na výkonu jednotky a skladbě vstupního materiálu
flexibilní nasazení díky širokému spektru drticích komponentů
vysoký stupeň zdrobnění
snadná a rychlá výměna drticích elementů
kompatibilita s mobilními primárními drticími jednotkami RESTA

 

 

 


Video:

Mobilní drticí jednotka RESTA VH1