Resta
Bourací kladivo_demolice hfp_web

DEMOLICE A ZEMNÍ PRÁCE

kompletní demolice budov, objektů a zemní práce

Jednou z činností, kterou naše firma nabízí, je provádění kompletních demolic budov, objektů a zemních prací vlastními mechanizačními prostředky. Demolice provádíme, s ohledem na další zpracování vybouraných hmot, postupným rozebíráním a separováním nerecyklovatelného materiálu s odvozem na řízené skládky. Tato metoda klade velký důraz na bezpečnost, kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Objekty  z železobetonu jsme schopni nadělit na potřebnou kusovitost a vyseparovat ocelové výztuhy pomocí kvalifikovaných pracovníků. Máme rozsáhlé zkušenosti s likvidací starých zátěží a průmyslových objektů.

V oblasti zemních prací nabízíme kompletní dodávky, včetně rekultivací. Provádíme kompletní přípravu území pro založení staveb, sanace území, sanace svahů a zemních prací pro liniové stavby. Dále provádíme terénní úpravy.